Alhamdulillah Kuliah umum berjalan lancar. Isi makalah Prof. Noeng luar biasa. intinya kita sebagai orang fiika berfikir rasional-empirik-transendental. Insyaalloh dengan fisika dapat kita jadikan tiket menghadap sang Khalik. Menjadi pengajar juga merupakan pekerjaan yang penuh amal, berusaha menjelaskan fisika kepada murid, dengan demonstrasi, eksperimen di lab. Subhanallah. Itulah hamba yang tahu diri.

Leave a Comment